Meny 20.04.2024 12:24   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
|


Address: Svartbådavägen 6, 65800 Replot

Replot FBK, som numera hör under Österbottens Räddningsverk, fungerar inom tre olika avdelningar i Korsholm skärgård. Vi blir alarmerade till trafikolyckor, bränder, olyckstillbud till sjöss, efterspaningar, förstadelvårdsuppdrag m.m.
 

Huvudstationen finns i Replot

- tyngre släckningsbil
-  förstadelvårdsbil

- oljebekämpningsbåt
- mindre båt
- snöskoter

KO-41
KO-471
KO-M1 (Havsörnen)
KO-M3 (Viggen)


Branddepå i Södra-Vallgrund
- manskapsbil
- större räddningsbåt
KO-47
Skraken

Branddepå i Söderudden

- mindre släckningsbil
- mindre båt

KO-42
Krickan

Alarm 2009