Meny 06.07.2022 13:36   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Föreningar & samfälligheter | Björkö byaråd | Årets by |

Startsida 

Aktuellt 

Verksamhet 

Byabåten

Styrelse  

Stadgar 


Årets by år 2000

Björkö valdes till Årets by 2000. Prisutdelningen skedde i Sotkamo där priset mottogs å byns vägnar av Lena Gammelgård, Hans Winberg och Nils-Johan Westerback. Åldermansstaven i trä är ett vandringspris och fanns i byns ägo tills följande by utnämns till "Årets by" följande år.

"Årets by"-utmärkelsen innebar en del uppmärksamhet i media. Förutom finska och svenska tidningar och tidskrifter fick byn reklam i radio och tv. I maj sände Radio Finland ett program om "Björkö som årets by" ut i världen per kortvåg. Sändningen resulterade i att en busslast med pensionärer från Gävle besökte Björkö i juli 2001. Radio Vega sände sitt två timmar långa underhållningsprogram "Direkt" från Salteriet i juni 2001.

I november valdes följande "Årets by" och Björkö byaråd fick vara med vid valet. Hans Winberg var föreningens representant vid valet som föll på Eskola by i Kannus. Lena Gammelgård och Pia Lönnbäck överlämnade budkaveln till Eskola bys representanter vid utnämningen i Helsingfors i slutet av november.

"Årets by"-plaketten finns vid Svedjehamn nära grilltaket.