Meny 20.04.2024 13:57   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Föreningar & samfälligheter | Replot fiskargille |

Replot fiskargille

Replot fiskargille r.f grundades ånyo år 1996. Då återtog föreningen verksamheten som legat nere sedan 1970.

Enligt stadgarna är föreningens ändamål att bereda sina medlemmar möjlighetet att idka fiske, att inom det område föreningen innehar fiskerätt trygga fiskbeståndets fortbestånd samt att i övrigt förbättra betingelserna för fiske.

För att förverkliga sina ändamål kan föreningen arrendera eller annorledes förvärva fiskerätt, idka fiskevård, arrangera föredrag- och instruktionstillfällen samt utställningar, bygga och underhålla anläggningar för underlättande av fiske, ge utlåtande och göra framställningar till myndigheter samt befodra efterlevnaden av lagen om fiske.

Föreningens årsmöte hålls inom januari-mars månad på dag som styrelsen bestämmer.