Meny 06.07.2022 13:46   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Föreningar & samfälligheter | Norra Vallgrund Skifteslag | Historik |

HISTORISKA DOKUMENT

Vid landsarkivet i Vasa finns de dokument som berättar om Norra Vallgrunds historia bevarade.

Det äldsta dokumentet härstammar från 1400-talet (27.3-3.4 1407) då Larens Hemmingsson tillkännager att han sålt sitt jordagods i Vallgrund för 20 mark till Josse Lax.

Från 1617 finns ett av lagläsaren givet intyg på " att Vallgrundborna får obehindrat fiska och fara i deras egen skärgård och socknens allmänning". 


REGLEMENTE

Reglemente angående grunderna för förvaltningen av Norra Vallgrund skifteslags gemensamma områden antogs av sammanträdet vid Norra Vallgrund folkskola 28 november 1959.