Meny 06.12.2022 16:43   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Byar | Replot | Replot dialekten |

Replotdialekten

Den svenska som pratas i Österbotten har många olika varianter och varje by har sin egen dialekt. De största skillnaderna mellan dialekterna följer gränserna av de forna storsocknarna Närpes, Korsholm och Pedersöre. Dialekterna kännetecknas av många gamla ord och många dialektord saknar direkt motsvarighet i högsvenskan.

Exempel på ord som håller på att försvinna ur Replotdialekten:

 skurrar - åka kälke
 hörtar - vänta
 haras upp - torka upp
 glyschjot - glest
 knöppane - litet garn-nystan
 pjalldra - prata skräp
 åtvaare - tycka illa om
 jeero - girig
 glaap - öppning
 tälingan - sockor

håsa - bråttomt
dåkarin - bra
nöulon - kork, propp i båten
håbblo - vårdslös
pjular - lipar
orrot - dåligt väder
urgrivin - hungrig
stjäriklepp - lamm som fötts på bete
jäälon - beteshage, äng
tjeivlot - bakvänt
Källa: Replot II "tjörkbyijin", 1991