Meny 30.11.2023 12:25   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Byar | Söderudden | Historia |

Historia

För mer än tusen år sedan började de första kobbarna sticka upp sina steniga hjässor över vattenytan. Havsvågorna och isarna formade Söderuddens skärgård allt eftersom landet höjde sig mer och mer ur havet. Några konstnärliga penseldrag som idag syns i naturen är t.ex. Kikanberget, som är en av traktens högsta punkter och en stenåker i Panike som kallas "Stjitmössas holstre".

Söderuddens skärgård har höjt sig ur havet och vuxit ihop av en mängd öar och förenats med Vallgrund. För mer än tusen år sedan bestod Söderuddens skärgård av kobbar och skär. Det dröjde några hundra år innan de första mänskliga aktiviteterna skulle nå hit. Skriftliga dokument visar att man har bedrivit fiske och säljakt redan på 1500-talet, men hyddbottnar på Börkasskär och Mandals holstre i Panike, tyder på att säljakt bedrivits här redan på 1200-1300-talen. Fiskarna och säljägarna uppförde någon forma av bostad, för att kunna vistas här under sina fiske- och jaktfärder. Grunderna eller "stenfötterna" för dessa bostäder har hittats på ett 50-tal ställen och benämningen på dessa är hyddbottnar eller tomtningar.

Den första nybyggaren i Söderuddens skärgård var troligen Carl Hallberg, som uppförde ett torp år 1760 på Karlsö. På Kåtön byggdes även ett torp av Johan Stenberg. Man vet inte exakt när detta torp har byggts, men då han dog år 1776 testamenterade han torpet till avskedade soldaten Eifram Frimodig. I Söderudden uppförde avskedade soldaten Erik Eriksson Snygg och hans hustru Kristina Jakobsdotter (född Rönn) sitt torp år 1812. Redan år 1749 uppfördes den första sommarstugan av landshövding Gustav Abraham Piper, f.d. militär som bl.a. deltagit i striderna vid Poltava.
Utvecklingen till dags dato har gått i samma riktning, fast bosatta och villabor om vartannat. Antalet innehavare av fritidsbostäder är dock kankse dubbelt så många som de fasta husägarna.


(Text: Bertil West)