Meny 27.05.2024 10:00   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
| Aktuellt |

På Gång.....

Projektet ”Bo Bra

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Svenska Yrkeshögskolan och Björkö pensionärs- och ungdomsbostäder r.f bestående av tre faser; kartläggning, planering och förverkligande.

Projektet startar hösten 2004 ged kartläggning och ansökan om bidrag. Bidrag söks främst från PAF (Penningautomatföreningen), Västra Finland Mål 2 skärgådsprogrammet och Svenska Kulturfondens gemensamma fond med Folkhälsan. Det egna kapitalet skall användas uttryckligen för byggnation medan bidragspenningar kan användas för planering och ersättninga av kostnader som uppkommer vid kartläggningen av behovet av bostäder. Maj-Helen Nyback ansvarsperson för att projektet med SYH påbörjas och fullföljs.

Talkoprojekt på gång

- ”Slyande i byn”, Arne Rönnblad ansvarar för att projektet fullföljs.

- Vandringsleden ”Bodvattnet runt” skall slyas och röjas. Plankor skall placeras ut på våta marker och vandringsledskryss skall utplaceras. Hannele Holm sätter upp inbjudan till talko vid Handelslagets anslagstavla när talkodagen infaller.

- ”Tomten Lindhagen och Vellas ted” skall åtgärdas. Talko utlyses tre onsdagar efter varandra, 25.8, 1.9 och 8.9. Elisabeth Backman sätter upp inbjudan till talko vid Handelslagets anslagstavla.

- Lappörens strandremsa mot Lappörsund skall röjas från vass och återställas i ursprungligt skick. Talko utlyses till lördagen den 21.8 och Arne Rönnblad vidtalar nyckelpersoner som har nödvändig utrustning samt inbjuder till talko via anslag på Handelslagets anslagstavla.

- Hemsidan för Björkö pensionärs- och ungdomsbostäder r.f, på skärgårdsportalen, öppnas inom augusti månad. Maj-Helen Nyback ansvarar för upprätthållande av hemsidan.

Tillbaka till startsidan