Menu 06.12.2022 14:59   
   
   
Kylät
Majoitus & Ruokailu
Yritysluettelo
Yhdistykset & Jakokunnat
Kartta
Linkit
Kunnan palvelut
Tapahtumat
Matkailu & Vapaa-aika
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Suomi | Yhdistykset & Jakokunnat | Björköby fiskargille (kalastuskunta) | Toiminta |

Toiminta


Yhdistyksen asioista päätetään vuosikokouksessa. Vuosikokouksessa valitaan yhdistyksen hallitus aina vuodeksi kerrallaan. Hallitus hyväksyy jäsenet ja huolehtii juoksevista asioista sekä valmistelee vuosikokouksessa käsiteltävä asiat.

Yhdistys hoitaa kalavesiä ja huolehtii siitä, että jäsenet voivat harjoittaa kalastusta. Yhdistyksellä on kalastusoikeus Björköhön kuuluvilla kylävesillä.

Jäseneksi haluavan on osoitettava, että hänellä on vähintään viiden vuoden ajan ollut tarve ja kiinnostusta kalastaa Björkössä, mitä tarkoitusta varten hän on lunastanut vuosikortin. Vuosikortti oikeuttaa samoihin kalastusoikeuksiin kuin kalastuskunnan osakkaat. Kalastuskunta samoin kuin vuosikorttikin on tarkoitettu Björkössä vakinaisesti asuville. Kalastuskunnan jäsenyyden voi saada hakemuksesta. Kalastuskunta myy puolestaan omaa kalastuskorttiaan vapaa-ajan kalastajille.

Yhdistystoimintaan liittyvien tehtävien lisäksi kalastuskunnan tehtävänä on parantaa ammattikalastuksen edellytyksiä ja harjoittaa kalanhoitoa. Tämä onkin kalastuskunnan tärkein tehtävä nykyisin. Kalastuskunta esimerkiksi istuttaa kalanpoikasia, rauhoittaa ja ylläpitää kutupaikkoja, ylläpitää kontakteja kalastusviranomaisiin ja ottaa kantaa kalastuspoliittisiin kysymyksiin. Esimerkkinä kalastuskunnan toimintamuodoista voidaan mainita, että kalastuskunta istutti vuonna 2003 Björkön kylän vesiin 441700 mateenpoikasta ja 4232 vaellussiian poikasta.

Björköby fiskargille