Meny 09.02.2023 12:10   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Byar | Södra Vallgrund | Vallgrundspråket |

Vallgrundspråket


Den svenska som pratas i Österbotten har många olika varianter och varje by har sin egen dialekt. De största skillnaderna mellan dialekterna följer gränserna av de forna storsocknarna Närpes, Korsholm och Pedersöre. Dialekterna kännetecknas av många gamla ord och många dialektord saknar direkt motsvarighet i högsvenskan. Den ökade in- och utflyttningen, tv, radio och utbildning på annan ort gör att den genuina vallgrunddialekten inte är lika vanlig bland den yngre generationen.

Nedan följer exempel på ord som avviker från högsvenskan. Dialektorden stavas som de uttalas.

Högsvenska - Dialekt
andfådd - aandtrotin i överkant - vääl i låod
annorlunda - aaleis kommer ihåg - håksar
använda - nyti Krya på dig - Brant pådde!
bra - dåkarin liten, ynklig - spitjin
cykel - jiule lätt och bekvämt sätt att arbeta - måolit
de - tei, ti maka, kärring - tjelng
de andra - tiaar menar - määrar
det här - heje mygga - krank
Det är väl så - E ji fonovel he. ofta - tökält
dör - stärvar skata - sjåoro
diskuterar, är inte överens - diivlar     smeker - pajjar
duktigast - välkast skvallrar - pjaaldrar
därmed - tärme storgråter - bäljar
fotspår - fäälar Stäng dörren! - Ta oatär dören!
fått reda på - foaji nyys om tam - spaak
ganska - fraaklit tigger - beis
ganska lång väg - fraka betan tillsammans- ilaame
hos oss - ver åås tjurig - sinnot
ingenting - assit vada - glöyt
vinden - skollan väntar - biidar
ägodelar - kapina äta - jiet


Exempel:

Högsvenska:
Då August Nybond dikade på Skiftet, kom någon och sa till honom att han dikade så krokigt.
- Vattnet har inte rak rygg, svarade August. Det rinner helst i krokar.

Dialekt:
Tå Nyybondas-Aagost diika po Sjifte kååm nain å saa åt an e an diika så krokot.
- Vattne haar int reet, svara Aagost, he rindär helst i kråokar.


Ant snavade mot tröskeln och föll huvudstupa in i skafferiet och drog burken med blåbärssylt över sig.

Ant stiola måot tråssgålin å fåll nesastyyp åt kanttåore, å så dråo an bortjin me blåbäärschylton yvi se.


 

Källa: Vallgrund min hembygd Nr 6, 1992