Meny 06.12.2022 17:04   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Föreningar & samfälligheter | Björkö byaråd | Björkö byaråd-styrelse |


Björkö byaråd r f:s styrelse 2012 

ordförande Storsjö Camilla
viceordförande  Backman Pia
sekreterare Nabb Monica
kassör Håkans Mikael

Ledamöter i alfabetisk ordning
Doktar Malin
Enlund Jennie
Gammelgård Lena
Holm Johan
Håkans Jens
Koski Åsa