Meny 27.05.2024 09:37   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Turism & Fritid | Fornminnen |

FORNMINNEN


Eftersom det mesta av dagens skärgård fanns under vattenytan för 2000 år sedan, hittar man ganska lite förhistoriska lämningar av människan. Däremot finns det en hel del lämningar från historisk tid. Lämningarna härstammar främst från fiske- och sälfångt, men även krigstida lämningar hittas i skärgården.

  


Jungfrudans
På Valsörarna finns en s.k. Jungfrudans. En Jungfrudans består av stenar som är radade i form av en spiral eller rund labyrint. Det är oklart vad Jungfrudanserna har haft för funktion. En del tror att Jungfrudanserna hade en magisk innebörd, medan andra tror att de hade en religiös betydelse. En tredje teori är att sjöfolket gjorde Jungfrudanserna som tidsfördriv.


Ryssugnar
I skärgården finns många s.k. ryssugnar.  Namnet ryssugn kommer från den teori som hävdar att ugnarna härstammar från Stora ofreden under början av 1700-talet då ryssarna byggde ugnar för att kunna baka bröd. Ryssugnarnas ursprung och funktion är dock omtvistad.


Kompassros

På Tribbonkär utanför Lappören finns en stensättning som utmärker väderstrecken. En likadan kompassros finns på Eskilsskäret och ytterligare två har hittats inom samma område