Meny 06.12.2022 14:51   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
|

Lite historia om Replot UF

 Beslutet om att starta en ungdomsförening i Replot togs på
nykterhetsföreningens årsmöte 6 januari 1913. Det var en grupp
entusiastiska unga män och kvinnor som var med och grundade föreningen
och som redan i april samma år började diskutera möjligheterna till ett
eget föreningshus. Mindre än ett år senare, 10 januari 1914, höll den
nya föreningen årsmöte under eget tak, i John E. Erikssons stuga på
Svennos. Stugan i sig ansågs kunna fungera som föreningshus en tid men
en större festsal planerades. Redan före köpet började man samla in
byggnadstimmer och annat som skulle behövas. Byggmäster Wikman på
Lantbrukssällskapet gjorde ritningarna för utbyggandet av festsalen.
Föreningshuset invigdes med stora festligheter den 31 oktober 1915.

Renoveringarna och utbyggnaderna har under åren varit många och
talkotimmarna otaliga. I april 1919 beslöt man bl.a. att alla ungdomar
skulle ha med sig en säck med mossa till isolering och man utnämde två
personer att se till att detta blev gjort.  I ett protokoll från maj
1920 står det att man beslöt ”att taga 12 elektriska lampor till lokalen
isåfall det kommer att bli elektrisk belysning här i byn”. Den öppna
verandan på sydsidan byggde man in 1927 och 1938 lade man in ett nytt
björkgolv i festsalen. Huset förlängdes fyra meter västerut under 1958.
Centralvärme fick föreningen 1975 och vatten drogs in 1980. I slutet av
80-talet blev det aktuellt med en grundligare renovering av
föreningshusets utsida. Stockar samlades igen in och sågades och
hyvlades. Fasaderna fick ny brädbeslåning och tornet strävades upp.
Insidan fick också en upp-putsning lagom till 75-års jubiléet.

Teaterverksamheten har varit en del av ungdomsföreningen ända från början. Redan 1918 uppförde man pjäsen ”Skärgårdens bondebröllop”. Den uppfördes även i Vasa stadshus. Otaliga sketcher och pjäser har spelats genom åren och 1974 hade den första revyn premiär. Efter ”Gröna vågen” har man satt upp en revy per år med några undantag. Med revyn ”Röötren” 1988 slog man publikrekord med över 1000 besökare och det året
visades även revyn i Tjöck.

Under 70-talet hade Bingo sin glansperiod också i Replot och det
spelades flitigt i föreningshuset under en period. Man ordnade också
auktioner för att få in pengar till föreningen.  

Sim och Rodd är en tradition som länge hört till sommaren i Replot.
Fiskargillet och Lantmannagillet i Replot hade redan före andra
världskriget hållit rodd- och motorbåtstävlingar. Efter kriget fortsatte
man hålla tävlingarna i samarbete med Lantmannagillet och
ungdomsföreningen. I augusti 1946 invigdes simhuset vid stranden i
Replot. Ungdomsföreningens årsmötet hade samma år beslutat att bygga
simhuset vid fiskestranden och nu blev det betydligt lättare än tidigare
att ordna simtävlingar. Simhuset revs sommaren 1979. Programmet på Sim
och Rodd har ändrats med åren. Man kan t.ex. förutom roddtävlingen och
simtävlingen prova på stock-kastning (el. stövelkastning), pilkastning,
luftgevärsskytte m.m. Fisksoppan, som tidigare avnjöts vid skolan,
serveras idag i en bod vid stranden.