Meny 06.12.2022 15:55   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Föreningar & samfälligheter | Björkö byaråd | Turistprojketet-rapport |

Startsida 

Aktuellt 

Verksamhet 

Byabåten

Styrelse  

Stadgar 

Slutrapport om projektet Björkö turism 2005

 Projektet Björkö turism startade i april 2005 och avslutades den 30 september 2005. I projektet har ingått i huvudsak tre delar: tryckning av en turisbroschyr, guidekurs och anställning av en projektledare vars uppgift har varit att kartlägga turismen i Björkö samt komma med förslag till utveckling av turismen. Projektledaren anställdes för två månader och tre veckor (1.6.-21.8). Meningen med projektet ha varit att koordinera företagarnas, föreningarnas och forststyrelsens (vandringsledens) verksamhet så att det utbud av tjänster, museer, kafeer, övernattningsställen, utflykter och annat blir lättare tillgängligt för turisterna, vilket i förlängningen ska öka intresset för turism på Björkö.

 Broschyren trycktes i mitten av juni i 7000 ex på fyra språk: svenska, finska, engelska och tyska. Projektledaren Markus Miekk-oja har i huvudsak varit ansvarig för att sprida broschyren. Broschyrerna har blivit utplacerade på olika samlingspunkter i byn: butiken, banken, cafeet vid Svedjehamn och hos olika företag. De har även delats ut vid olika tillställningar i byn, exempelvis Postrodden.

 Broschyrer har även placerats ut vid olika servicepunkter i den övriga skärgården: Bernys, Shell bensinstation och Arken i Replot, Vallan i Norra Vallgrund, Sommaröhallen i Södra Vallgrund och Café Compass vid Klobbskat i Panike. I Vasa har broschyren funnits vid Vasa turistinformation, både vid stadshuset och vid torget, vid Österbottens turism och Saluhallen. Dessutom har broschyrer förts till turistinformationen i Nykarleby, till cafeerna vid Oravaisfjärden och Vassorfjärden, till Norrvalla i Vöra samt till Power Park i Alahärmä. I utbyte togs broschyrer från olika övernattningsställen med tillbaka till Björkö, ifall dessa skulle behövas om övernattningsställena i Björkö hade full beläggning och nattgäster måste hänvisas till andra orter. Detta fick vi nytta av vid några tillfällen. I slutet av augusti hade 5.500 Björköbroschyrer delats ut och de går i skrivande stund fortfarande åt. I fall av behov kan nya tryckas upp.

 Guidekursen har hållits fyra gånger: 16.3., 30.3. 13.4., och 11.5. Deltagarantalet har varit mellan 10 och 15 personer vid varje tillfälle. Under kursen har personer som är kunniga i byns historia och som själva anlitats som guider delat med sig av sin kunskap.

 I början av juni samlande projketledaren Markus Miekk-oja in informatio om de olika turismrelaterade företagen i Björkö och gjorde en sammanställning för eget bruk. Han ringde runt till de olika företagarna och stämde träff med varje företagare enskilt. Han har gjort en översikt över övernattningsmöjligheter, samt priser (2005):

 • Hannele Holm har två stugor, den större är egentligen en avskild del av deras hus och fullt utrustad. Pris: 100 e/natt. Den mindre är en gammal lada som isolerats och inretts. Utedass och mindre kokplatta: 50 e/natt. Bastu finns att tillgå.
 • Björkö Camping har två stugor med bastu på området. Pris: 100 e/natt. Stugorna är fullt utrustade. Kök, wc, tv.
 • Torpet har tre stugor, en för fem personer, en för två och en för upp till åtta personer. Pris: 45, 70, resp. 90 e/natt. Bastu finns.
 • Björkö Wärdshus har 25 sängplatser à 35 e/natt. Frukost ingår. Bastu finns. Även en enskild stuga finns att hyras ut.

 Samtliga övernattningsplatser är vinterbonade.

 Båttransporter i Björkö:

 • Jarl och Ove Kaarto har båtar för 10 eller 12 personer. Priset är 50-65 e/timme. Båtarna kan köra på öppen sjö vilket innebär att de kan transportera folk ända till Valsörarna, Ritgrund etc. Kaartos har även ett flertal snöskotrar att hyra ut.
 • Stefan Rönns båt kan ta upp till 12 personer. Pris 65 e/timme. Kan köra på öppen sjö. Stefan Rönn har riktat in sig på naturupplevelser och kan även erbjuda matsäck och guidning.
 • Ulf Rönnblad tar upp till 10 personer men har inte tillstånd att köra på öppen sjö, vilket begränsar honom till trafik kring vandringsleden. Pris 50 e/timme. För transporterna till och från vandringsleden beräknar båtförarna tiden till två timmar.

 Markus Miekk-oja har även haft en mobiltelefon med ett eget nummer till Björkö turism. Telefonnumret har angetts på broschyren. Under sommaren har telefonen inte ringt särskilt ofta, mer sällan än en gång i veckan.

 Björkö turism öppnade äen en informationspunkt i ett båthus vid Svedjehamn där Markus Miekk-oja tillbringade en del av sin arbetstid. Den har varit öppen från midsommar till mitten av augusti. I båthuset har turistbroschyrer, både från Björkö och andra håll i Österbotten, delats ut. Infopunkten har legat centralt vid Svedjehamn och har besökts av ett flertal turister.

 Markus har bland annat hjälpt turisterna genom att svara på frågor, hänvisa till övernattningar och ge information om vandringsleden. De flesta frågor har rört simstränderna och vandringsleden. Husvagns- och bilturister har ofta frågat om campingmöjligheter. En annan vanlig fråga har rört caféer och restauranger. Det har också funnits frågor om byns historia, traditioner, seder och bruk samt befolkningsstruktur.

 • Är bodarna vid Svedjehamn bebodda?
 • Varför far finländare till små stugor om somrarna?
 • Bor det många finskspråkiga i Björkö?
 • Hur livnär sig Björköborna?
 • Är det många som fiskar?
 • Används båtarna i hamnen till fiske?
 • Var kan man se öppet hav?
 • Var och när är Postrodden?

är ågra av frågorna.

 De turister som rört sig vid Svedjehamn har till största delen varit finskspråkiga. Därtill har det förekommit finlandssvenskar, rikssvenskar, tyskar, holländare och estländare samt någon enstaka fransman och schweitzare.

 Markus Miekk-ojas förslag till utveckling: Campingplats i Björkö. En medlem av Finska Caravanförbundet har varit i kontakt med honom i Vasa och ville gärna ha samarbete med Korsholms skärgård.

 Efter samtal med Erkki Laakso vid Österbottens förbund föreslår Markus en större satsning på vandringsleden: Färdiga matpaket från Salteriet, guidade turer på bestämda tider mot betalning, kanotuthyrning t ex i samarbete med Kalles Inn, försäljning av fisk vid Svedjehamn en viss dag i veckan, försäljning av souvenirer vid Svedjehamn. 

Markus har även besökt 7 Broars skärgård för att bekanta sig med deras verksamhet och få tips. Han har även besökt världsarvet i Verla.

Under projektets gång har en styrgrupp träffats varannan vecka. Gruppen har bestått av Karin Dahlström, Byarådets ordförande, Britta Miekk-oja, stugägare, Gerd Lönnbäck, Björkö Wärdshus ägare, Carina Petell, bokförare, Lena Nystrand, Byarådets sekreterare, Helena Nyback, medlem i Byarådet och orförande för Björkö ungdomsförening samt Markus Miekk-oja, projektledare för Björkö turism.

Projektet Björkö turism ska ses som ett första steg i organiseringen av turismen i Björkö. Vi har under arbetets gång konstaterat att det finns utvecklingsmöjligheter. Projektet är nytt och alldeles för kort för att åstadkomma några större förändringar. Vi har kunnat konstatera att det krävs en större satsning på marknadsföring. Förfrågningarna vid infopunkten vid Svedjehamn har dock visat att det finns ett behov av en mer oraginserad verksamhet kring turismen samt information för turisterna.

Marknadsföring är dyrt och för att skapa ett verkligt intresse bland turisterna tror vi att vi behöver samarbeta med de övriga byarna i skärgården och tillsammans med dem utveckla en organiserad turism.

Mot slutet av juli började Markus samla kontaktuppgifter till övriga turistföretagare i skärgården. Tanken var att bjuda in dem till ett gemensamt möte kring turismen i skärgården. Han postade en skriftlig inbjudan samt kontaktade dem även telefonledes.

Den 7 augusti höll vi ett möte med turistföretagare och föreningar från övriga skärgårdsbyar. Mötet hölls vid Björkö Wärdshus. Susanna Ollqvist från Forststyrelsen fanns även på plats och berättade om ansökningen om världsnaturarvstatus för Kvarkenområdet.

Vi beslöt att bjuda in till ett nytt möte på Bernys i Repot den 11 september. Då var Katarina Heikius, utvecklingschef i Korsholm, närvarnade och berättade om Korsholms satsningar inför ett eventuellt värdsnaturarv. Karin Dahlström representerade skrägårdens turistföretagare vid ett möte med den kanadensiska inspektorn Jim Thorsell vars utlåtande om Kvarken har en stor betydelse för dess möjligheter att få världsnaturarvstatus, vilket avgörs i Vilnius sommaren 2006.

Fortsättning

Mötena med skärgårdsbyarnas turismföretagare fortsätter. Hittills har fem möten hållits och sammanalag 26 olika företagare och föreningsaktiva har besökt dessa möten. Målsättningen är att bilda en organisation kring turismen i skärgården och eventuellt starta ett nytt projekt kring detta. För närvarande sitter Karin Dahlström, i egenskap av representant för skärgårdens turismföretagare, med i en arbetsgrupp som planerar marknadsföringen av ett eventuellt världsnaturarv. Arbetsgruppen består av ett 15-tal personer som representerar olika intressenter.

Björköby den 13.03.2006

Karin Dahlström

ordf. Björkö byaråd