Meny 06.12.2022 16:13   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Föreningar & samfälligheter | Björkö byaråd | Verksamhetsberättelse 2006 |

Startsida 

Aktuellt 

Verksamhet 

Byabåten

Styrelse  

Stadgar 

Verksamhetsberättelse 2005 

Styrelsen har bestått av: Karin Dahlström ordf., Hannele Holm viceordf., Lena Nystrand sekr., Benny Nabb kassör och medlemmarna Jonas Björkman, Lisa Håkans, Gerd Lönnbäck, Petteri Miekk-oja, Helena Nyback, Elly Nyström och Hans Winberg. Styrelsen har hållit sex protokollförda möten. 

Samarbetet kring turismen fortsatte under detta verksamhetsår och en arbetsgrupp bestående av Karin Dahlström, Lena Nystrand, Britta Miekk-oja, Gerd Lönnbäck, Helena Nyback och Carina Petell bildades. Ett projekt genomfördes under sommaren och gick under namnet ”Björkö turism”. I projektet ingick även en guidekurs och tillverkningen av en broschyr om Björkö som trycktes på fyra språk: svenska, finska, engelska och tyska. Broschyen har delats ut, förutom i Björkö, även till infopunkter för turism i Vasa och några få andra ställen i landet, bland annat båtmässan i Helsingfors. Projektet bekostades med POMO+-medel och budgeten låg på cirka 7000 euro. Företagare i byn deltog i broschyren med annonser och bidrag till projektet gavs av Björkö Skifteslag. Se mera om detta under länken Verksamhet-Turistprojekt.

Båthusprojektet som startade 2004 har avslutats. Ett båthus för Byabåten står nu klart – dock ännu omålat – vid Svedjehamn. Förutom Byabåten ryms även två båtar till i båthuset. Dessa två platser skall hyras ut. Båthusprojektet har bekostats med ALMA-medel och kostnaderna för båthuset blev cirka 14.500 euro. Björkö skifteslag har skänkt virke till bygget, som har krävt en ansenlig talkoinsats. När båthuset var färdigbyggt hölls en invigningsfest den 9 september i båthuset. Alla som på olika sätt bidragit till båthusets uppförande inbjöds och 12 personer var närvarande vid festen. Byarådet bjöd på mat och Hans Winberg ackompanjerade allsången med sitt dragspel. 

Byabåten deltog även i årets postrodd som i år startade från Björkö. För första gången bestod en björköbesättning av enbart kvinnor, med undantag för rotechefen som var Torleif Holm. Laget bestod av Lena Sten, Annika Sten, Anneli Nyström, Anette Johansson, Luella Rönn och Karin Dahlström. På grund av de stilla vindförhållandena fick laget ro nästan hela vägen och färden över tog cirka 8 timmar och 40 minuter, vilket gav Byabåten en mittenplacering av 42 deltagande båtar.

Byabåten deltog även i år i Monäsrodden med ett blandat lag. Laget bestod av Torleif Holm, rotechef, Alf Rönn, Tony Britwin, Leif Enlund, Marie Enlund, Luella Rönn och Karin Dahlström. Av 16 båtar i storbåtsklassen placerade sig Byabåten på 7:e plats, efter en hård strid med Björkö I som tog 6:e platsen. 

Till lotteriet som ordandes i anslutning till Postrodden hade Mattias Rönnblad tillverkat ett vildmarksbad som vinst. Lottlistorna hade placerats ut på olika betjäningsställen i byn och lotter såldes även av styrelsemedlemmar, bland annat vid Blomgårdens parkering i Vasa och på Postrodden. Den vinnande lotten köptes av Irene Snickars i Västervik. ”Gissa laxens vikt”-lotter såldes också vid Postrodden. Laxen vanns av Maj-Len Björkas-Loo. 

Allsång vid Svedjehamn hölls denna gång i Salteriets andra våning på grund av det regniga vädret. Sångarpastorn Harry Holtti vad kvällens gäst och dragplåster. Publiken var dubbelt större detta år än tidigare år. Björköflickorna  bidrog även med några sånginslag och därutöver hölls allsång under ledning av Hans Winberg och Victoria Sten. Björkö Big Band ackompanjerade sången. Björkö byaråd bjöd på kaffe och dopp efter programmet och även en insamling gjordes till förmån för ett barnhem i ryska Karelen. Insamlingen inbringade 435 euro.

Ett barn föddes i byn. Föräldrar till flickan är Fredrik Sandvik och Tina Nessler. En silversked har överlämnats till föräldrarna.