Meny 06.12.2022 16:50   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Föreningar & samfälligheter | Björkö byaråd | Verksamhetsberättelse år 2002 |

Startsida 

Aktuellt 

Verksamhet 

Byabåten

Styrelse  

Stadgar 

Verksamhetsberättelse år 2002

Styrelsen har bestått av Hans Winberg, ordf, Nils-Johan Westerback, viceordf, Gunnel Björk, sekr, Benny Nabb, kassör och medlemmarna Jonas Björkman, Lena Gammelgård, Gerd Lönnbäck, Hannele Holm, Johan Holm, Lisa Håkans och Elly Nyström. Under verksamhetsåret hölls 8 protokollförda styrelsemöten.

Postroddbåten blev klar för sjösättning på onsdag kväll den 26 juni 2002. Ett stort tack ännu en gång till alla som medverkat till att båten blev till. Båten flöt snyggt, och inte läckte den. Båtbyggare, i båt och på strand, smålog i kvällssolen med "chefen" Christer Fagernäs i spetsen. Med på den första roddturen ca kl 22.30 var Benny, Karin, Tor-Leif och Nils-Johan. På fredagen seglade "pojkarna" i postroddsbesättningen över "Byabåten" till Holmön för att starta i postrodden på lördag morgon den 29 juni.

Med undantag av en liten "förtur" för dem som varit med om att bygga båten, var det fritt fram för Björköbor att anmäla sig som roddare i "Byabåtens" lag. Ett lämpligt antal roddare hade anmält sig, så att ingen lottdragning behövdes.

Roddarlaget bestod av: Benny Nabb, rotechef, Nils-Johan Westerback, Bengt Nybond, Marie Enlund, Johan Sten, Helena Sten och Tor-Leif Holm. Jonas Björkman ställde upp både som ägare och föreare av följebåten och Karin Dahlström var med som reservroddare. Vädret tillät inte att posrodden kunde genomföras, men roddarlaget var eniga om att de fått vara med om en upplevelserik färd över Kvarken i en mycket sjöduglig "Byabåten".

Postroddbåten döptes högtidligen i Svedjehamn den 17 juli. Alice Lillas var dopförrättare och "Byabåten" fick sitt namn officiellt. Programmet, som leddes av Roland, bestod bl a av allsång till musik av "Björkö Big Band", Hannes' synpunkter, sång av joggartrio och de som bidragit till båtens tillkomst avtackades. Som avslutning fick de som ville göra en tur med "Byabåten" och byarådet bjöd på kaffe, som sponsorerades av Vasa Andelsbank och Veritas. Tillställningen besöktes av åtminstone 116 kaffe- eller saftdrickande personer.

För finansieringen av "Byabåten" har penningbidrg erhållits under året av Björkö Telnfabrik och Björkö skifteslag. En eka, som byggts av Christer och Anton Fagernäs, var vinst i ett lotteri, som gav ett bra netto till båtomkostnaderna. Vinstlotten drogs på postrodden då de flesta lotter såldes. En lax som skänkts av Jarl Kaarto lottades också ut på postroddenl

Utbudet på tomtmark har undersökts i byn. Ett antal markägare har anmält sitt intresse och byarådet har förmedlat kontakten mellan hugade tomtköpare och säljare. Reklam för tomtmarken har gjorts på byns anslagstavlor och genom annonsering i Vasabladet. Enligt byarådets kontaktperson Hannele Holm har ett antal personer hört av sig och fått sig tillsänt en karta och lista på tomtsäljare. Tomtförmedlingen fortsätter under kommande år.

Senaste år föddes ett barn i byn. Byarådets silversked har överlämnats till de lyckliga föräldrarna Lena Berg och Anders Skog.

Nyinflyttade har hälsats välkomna av byarådet med en blomma. Senaste sommar flyttade Kyösti Salo och Leila Jylänki till byn.

Arbetet med att uppdatera byaplanen påbörjades i januari 2003 av byarådets styrelse. Uppdateringsarbetet fortsätter under år 2003 och fler personer kommer att engageras för arbetsuppgiften.

Vägbelysning, sista biten ner till Svedjehamn. Lena Gammelgård har inlämnat en motion i ärendet och belysningsbehovet har satts in på listan för kommande vägbelysningsinvesteringar i kommunen.

Slyröjningsbidrag har sökts hos miljöcentralen. Med hjälp av bidraget skall röjning kunna utföras längs vägarna i byn. Beslut om bidrag väntas i april-maj 2003.

En bok om de byar, som valts til Årets by i Finland kommer att skrivas. Boken skall bl a handla om vad utmärkelsen har inneburit för byarna. Materialinsamlingen påbörjas våren 2003.