Meny 03.10.2022 15:15   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Föreningar & samfälligheter | Björkö byaråd | Turistprojekt |

Startsida 

Aktuellt 

Verksamhet 

Byabåten

Styrelse  

Stadgar 


Turismen i Björkö

Våren 2005 startade en arbetsgrupp ett projekt "Björkö Turism". Projektägare var Björkö byaråd.

En projektledare, Markus Miekk-oja, anställdes. Syftet med projektet var att kartlägga turismen i Björkö. En broschyr om Björkö trycktes upp på fyra språk: svenska, finska, engelska och tyska. Byns företagare deltog med en annons på baksidan av broschyren.

I slutet av sommaren beslöt arbetsgruppen att gå vidare och försöka utöka organiseringen av turismen till hela skärgården. Turistföretagare inbjöds och det första mötet hölls i Björkö Wärdshus i augusti.

Första träffen hölls vid Björkö Wärdshus

Projektet Björkö turism - rapport