Meny 06.12.2022 15:34   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Föreningar & samfälligheter | Björkö byaråd | Verksamhet | Verksamhetsplan2004 |

Startsida 

Aktuellt 

Verksamhet 

Byabåten

Styrelse  

Stadgar 


Byarådets verksamhetsplan för år 2004

 • Båthus för Byabåten byggs ifall projektpengar erhålles.
 • Byabåten deltar postrodden och eventuellt i andra liknande evenemang.
 • Uppdateringen av ’Byaplan’ görs klar.
 • För att stimulera inflyttningen till byn intensifieras aktiviteter såsom
  - reklam för tomtmark
  - finns det tomma hus i byn?
  - visa byn på postroddsdagen för hugade inflyttare, gratis rundtur.
 • Lotteri, enligt tidigare års modell, med eka och lax som vinster.
 • Allsång i Svedjehamn.
 • Samarbeta med andra föreningar i byn med åtgärder som främjar utvecklingen.