Meny 25.10.2021 19:12   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Föreningar & samfälligheter | Björkö byaråd | Björkö byaråd-stadgar | Stadgar för båthuset |

Startsida 

Aktuellt 

Verksamhet 

Byabåten

Styrelse  

Stadgar 


STADGAR FÖR BYARÅDETS BÅTHUS

1. Byarådet äger och förvaltar båthuset vid Svedjehamn.

2. Vid första mötet efter årsmötet besluts om underhållet av båthuset under det kommande verksamhetsåret.

3. Rotechefen för Byabåten bör lämpligen stå för tillsynen av båthuset under det verksamhetsår han/hon innehar posten. Den person som står för tillsynen av båthuset meddelar styrelsen om de behov/problem som uppstår vid båthuset.

4. Byarådet ansvarar för att båthuset är försäkrat.

5. Byarådet beslutar om uthyrning av båtplatserna samt hyrans storlek.