Meny 25.10.2021 20:56   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Föreningar & samfälligheter | Björkö byaråd | Björkö byaråd-stadgar | Stadgar för Byabåten |

Startsida 

Aktuellt 

Verksamhet 

Byabåten

Styrelse  

Stadgar 


STADGAR FÖR BYABÅTEN

1. Byabåten tillhör Björkö byaråd r f som också ansvarar för förvaltningen av båten.

2. Byabåten förvaras i Byarådets båthus vid Svedjehamn.

3. Byarådet ansvarar för att Byabåten är försäkrad.

4. Byarådet utser rotechef vid första mötet efter årsmötet. Önskvärt är att rotation på denna post inte sker alltför frekvent.

5. Rotechefen sköter om Byabåten och dess underhåll under det år han/hon innehar posten, samt har hand om båthusets nycklar.

6. Byabåten är främst avsedd för Björköborna, men om alla platser inte fylls av bybor vid postrodden kan besättningsmedlemmar även sökas på annan ort.

7. Rotechefen ansvarar för att Byabåten har en besättning på postrodden. Möjlighet att delta bör annonseras offentligt i byn i god tid före postrodden. Intresserade kan anmäla sig till rotechefen.

8. Minst två besättningsmedlemmar, ej rotechefen inräknad, bör inte vara nybörjare.

9. Om det finns fler intresserade än antalet platser gäller följade regler:

  • För icke-nybörjare gäller regeln först in, först ut. Om en tidigare besättningsmedlem återkommer efter ett eller flera års paus räknas han/hon som ny med seglarvana (icke-nybörjare).
  • För nybörjare: om det finns fler intresserade än platser tillämpas lottdragning.

10. Rotechefen har rätt att neka en person tillträde till båten om han/hon anser personen vara olämplig som besättningsmedlem ur säkerhetssynpunkt.

11. Om Byabåten används vid andra tillfällen än postrodden skall detta ske i samråd med Byarådet.