Meny 06.06.2020 04:15   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Föreningar & samfälligheter | Norra Vallgrund Skifteslag | Aktuellt 2019 |

Vakt av hamnområdet

Vakten fortsätter även i år. Alla myndiga personer som antingen äger båthus, har båtplats eller har båt på Norra Vallgrund hamnområde skall finnas med på listan.

 

Bastu till simstranden

Enligt årsstämmans beslut så är det aktuellt med att skaffa en bastu till simstranden inför sommaren 2019. Bastun kommer att vara möjlig att hyra för  en liten bruksavgift. Den kommer också att användas under Folkhälsans simskola i juli.

 

Kommunens flytbrygga

Skifteslaget tar via köpebrev och avbetalningsplan över båtplats uthyrningsverksamheten och underhållet vid kommunens brygga under 2019. Äganderätten övergår till skifteslaget efter 5 års avbetalning.

 

Gamla bryggan

En del planer finns angående gamla bryggans renovering och i samband med det så övervägs olika alternativa modeller.

 

Sportstugan

Skifteslaget säljer sportstugan till Norra Vallgrund Jaktklubb. Försäljningen genomförs under sommaren 2019.