Meny 19.02.2019 17:19   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Föreningar & samfälligheter | Norra Vallgrund Skifteslag | Båtplatser |

Lediga båtplatser (sidan uppdaterad feb 2017/ML)

Skifteslaget hyr ut båtplatser vid två bryggor vid Norra Vallgrund hamn. Under tiden juni-augusti är strandområdet från Knipphamnen-Fiskehamnen bevakat av båtägare/båthusägare.
Vaktlistan skickas ut årligen senast under maj månad.

 

Gamla bryggan:

Tag kontakt med Mats Lindell

 
Inre bryggan:

Tag kontakt med Mats Lindell

 

Vårt mål är att hamnområdet skall upplevas som positivt av mantalsägare, bybor, de som hyr båtplatser samt övriga besökare. Vi vill undvika skadegörelse och stölder genom att bevaka hamnområdet. Hamnområdet skall hållas fritt från skräp och skrot. 

 Kontakta Mats Lindell ifall du vill hyra båtplats eller anmäla dej till kö för en båtplats.


 0400 863590

mats.lindell@wartsila.com