Meny 20.01.2019 20:09   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Föreningar & samfälligheter | Södra Vallgrund byaråd | Kontaktuppgifter |

Södra Vallgrund Byaråd r.f.

Styrelsen 2016-2017

Ordförande Maria Kronqvist-Berg

Tfn 050 356 1992

Vice ordförande   Marléne Ström
Kassör Anders Back
Sekreterare Monika Nissander
Styrelsemedlemmar   Mariella Gull
Maria Schauman
Mathias Rönn  
Jens Brokvist
Pamela Häggblom