Meny 19.03.2019 08:28   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Föreningar & samfälligheter | Södra Vallgrund byaråd |

Aktuellt

Kontaktuppgifter

Söderbybladet

Sommaröhallen

Tomter och fastigheter i Södra Vallgrund


Södra Vallgrund Byaråd r.f.

Byarådet i Södra Vallgrund är en politiskt och religiöst obunden förening. Föreningen bildades 1991 och alla fast boende bybor kan bli medlemmar. Syftet med föreningen är att bevara och återskapa kulturlandskapet, framföra och bevaka bybors intressen samt vara aktiva i byns utveckling. Läs mer om vad som är aktuellt i byn.

Sommaröhallen - hantverkarbutik och kafé mitt i byn.

Sommaröhallen har drivits av Södra Vallgrund byaråd sedan 1992. Hallen har för byborna blivit något av en samlingsplats med åren, samtidigt ger den inkomst åt Byarådet som regelbundet jobbar för att utveckla byn.

 

I Sommaröhallen kan hantverkare och småföretag sälja sina produkter för en viss hyra som tillfaller Södra Vallgrund Byaråd r.f. I Sommaröhallen finns även ett litet antikvariat, vars överskott öronmärks för aktiviteter i byn.

 

Lokalhistoriskt arkiv

Byarådet har med talkokrafter färdigställt en tillbyggnad som öppnades 8.5.2004. Tillbyggnaden består av ett brandsäkert arkiv som främst skall vara föreningar och bybor tillhanda. Även en kafédel ingår i tillbyggnaden, där sommargäster, turister och bybor kan samlas för en kopp kaffe.

Ett stort projekt som berör tillbyggnaden är registrering och arkivering av föreningars papper och handlingar. Arkivet är ca 25 m2 stort med rejäla arkivhyllor, vilket ger utrymme för föreningar, bybor, bygdeforskare m.m. att arkivera material i många år framåt.

 

Söderbybladet

Under Byarådet lyder en liten arbetsgrupp som ger ut Söderbybladet, byns egen tidning, som utkommer tio gånger per år. Tidningens första nummer utkom i mars 2001, och har delats ut gratis till alla fastbosatta invånare. Tidningen säljs på Södra Vallgrund Handelslag och i Sommaröhallen för 1 €.

 

Sommarösund

Sommarösund är en utav Korsholms skärgårds mest unika vikar som sträcker sig ca 2 km från havet in mot byn. Bebyggelsen kring Sommarösund består såväl av fasta bostäder som av sommarstugor.

 

Sundet höll på att växa igen vilket med stor sannolikhet skulle ha lett till att byn förlorat sin officiella simstrand, bybornas hamnplatser skulle ha blivit för grunda för att användas samt att risken för minskad användning av fritidshus ökat, vilket direkt hade påverkat negativt på byns allmänna utveckling. Byarådet arbetade idogt tillsammans med bybor och villaägare under flera års tid med planering och bidragsansökningar för att få en restaurering och muddring genomförd vid Sommarösund.

 

Tack vare alla delaktigas goda arbete och ett positivt bemötande av byn, kommunen och miljöcentralen är muddringsprojektet så gott som klart inför sommaren 2009. Simstranden i byn har iordningsställts med omklädningsrum, bastu, toaletter, lekpark och beachvolleyplan. En ny gästbrygga finns nu i Sommarösund för att båtfolk lättare skall kunna gästa Södra Vallgrund.

En ny vandringsled färdigställdes, tillsammans med Forststyrelsen, av byns duktiga talkoarbetare samtidigt som muddrings- och strandprojektet aktiverade byborna. Vandringsleden går från simstranden till Fort Sommarö och är ungefär 3,5 km lång.

 

I övrigt jobbar Byarådet vidare för att behålla servicen och trivseln i byn. Traditionella tillställningar som t.ex. deltagande i postrodden (Skäri-Mari), aktivitetskvällar, byafest i juli m.m. kommer att fortsätta som tidigare.

 

VÄLKOMMEN TILL SÖDRA VALLGRUND!